วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อ.พร้าว


20 พฤษภาคม 2553 ร่วมออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของโซนเหนือ ณ หมู่ที่ 13 บ้านโป่งเย็น ต.สันทราย อ.พร้าว

1 ความคิดเห็น: