วันพุธที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ป่าตึงงาม

6 พฤษภาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์กลุ่มอำเภอโซนเหนือ 6 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเวียงแหง , อำเภอเชียงดาว , อำเภอไชยปราการ , อำเภอฝาง , อำเภอแม่อาย และอำเภอพร้าว ร่วมออกบริการโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ณ บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 14 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว ซึ่งเป็นอีกบ้านที่เป็นพี่น้องปกากญอ จำนวน 107 ครัวเรือน โดยเป็นหมู่บ้านที่มีประชากรโคเยอะที่สุดในอำเภอเชียงดาว ราว 700- 800 ตัว , กระบือ 30 ตัว มีการเลี้ยงสุกรพื้นเมืองสีดำเกือบทุกหลังคา