วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ 1/2555

13 กรกฎาคม 2555 อำเภอกลุ่ม 1 โซนสายเหนือ นำทีมโดย นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ออกบริการสัตว์แพทย์เคลื่อนที่่ ณ บ้านยางปู่โต๊ะ หมูี่ที่ 6 ตำบลเชียงดาว ซึ่งเป็นหย่อมบ้านแห่งหนึ่งและนับเป็นเพียงแห่งเดียวของตำบลเชียงดาว ที่มีการเลี้ยงกระบือมากที่สุด 86 ตัว แม้ว่าจะมีเพียง 22 ครัวเรือนโดยเป็นกลุ่มพี่น้องชาวปกาเกอญอทั้งสิ้น ส่วนปศุสัตว์อื่นมีการเลี้ยงทุกครัวเรือน เริ่มกิจกรรมโดย ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่พบประชาชน พร้อมมอบอุปกรณ์ปฏิบัติงานแก่อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน / ฝึกปฏิบัติการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีกด้วยตนเอง / ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว เฉพาะเพศเมีย / ตอนสุกรเพศผู้ / ฉีดวัคซีนกระบือ และบริการด้านสุขภาพสัตว์ และประชุมปศุสัตว์อำเภอของกลุ่มโซน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านแม่ข้อน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย