วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

สัตวแพทย์เคลื่อนที่ อ.เชียงดาว
เมื่อวันที่ 18 - 19 มีนาคม 2553 ทีมสำนักงานปศุสัตว์โซนสายเหนือ ของ จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วย อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง อ.พร้าว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง และอ.แม่อาย ร่วมปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร ม.9 บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปในพื้นที่ ซึ่งต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านวิทวัส จิโน เป็นอย่างมากที่ได้อำนวยความสะดวกในทุกด้านครั้งนี้ โดยหมู่บ้านปางมะโอยังมีระบบบริหารจัดการรักษาความเป็นสภาพคงไว้ซึ่งป่าไม้และความยั่งยืนของอาชีพเคียงคู่ไปพร้อมๆกัน อย่างน่าศึกษาเรียนรู้เป็นแบบอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น